חדשות

יום כלב הנחיה הבינלאומי 2016

האירוע יתקיים ביום 17.6.16 בשעה 10:00